ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΛΕΤΑ 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην καθημερινότητα του πολίτη, για αυτό το λόγο θα πρέπει οι λειτουργικές της δυνατότητες διαρκώς να αναβαθμίζονται.

Και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης, να έχουν την αυτοτέλεια διαχείρησης αλλά και τον αυστηρό έλεγχο που χρειάζεται από την κεντρική διοίκηση, προκειμένου για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που θα βοήθησουν τον πολίτη να αντιληφθεί την έννοια της αυτοργάνωσης ως δικής του υπόθεση, αλλά και την διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και υλοποίησης.

Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν πρώτα με τον «Καποδίστρια», μετά με τον «Καλλικράτη» και τώρα με τον «Κλεισθένη», που επέβαλε την Απλή Αναλογική στις εκλογές και έτσι την είσοδο περισσότερων παρατάξεων στα Δημοτικά Συμβούλια και δη την πολυφωνία που αποτελεί βάση της Δημοκρατίας, είναι σημαντικές αλλά δεν επαρκούν.

Χρειάζονται γενναία βήματα για να αποκεντρωθεί ουσιαστικά η κεντρική διοίκηση και να εξυπηρετηθούν καλύτερα και με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες τους οι πολίτες του κάθε Δήμου/Περιφέρειας.

Έτσι μπορούν να αναγνωρισθούν και να αντιμετωπισθούν τα κατά τόπους προβλήματα πιο αποτελεσματικά και να σχεδιασθούν πολιτικές ανάπτυξης που θα αξιοποιούν και εξελίσσουν τις τοπικές οικονομίες.

Η βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τις τοπικές οικονομίες αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν φαινόμενα που δημιουργήθηκαν σε ανάπηρους καιρούς όπως: η πείνα, η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι ανισότητες, ο αποκλεισμός στην εκπαίδευση, η ανεργία, η καταστροφή των οικοσυστημάτων, η υπογεννητικότητα, η μη πρόσβαση σε στοιχειώδη εφόδια διαβίωσης, αλλά και πρόκληση για την δημιουργία ενός ανταποδοτικού για τους πολίτες μοντέλου τοπικής διακυβέρνησης.

Στόχος πρέπει να αποτελεί η ανάπτυξη και αύξηση της συμμετοχής των ιδίων εσόδων στους προυπολογισμούς των δήμων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται και να επιταχύνεται η αυτάρκεια και να μειώνεται η εξάρτηση από τις κρατικές επιχορηγήσεις.

Για αυτό και στην ατζέντα της κάθε Δημοτικής Παράταξης πρέπει να καταγράφονται συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας και ΟΧΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.

Σε μια πραγματικότητα που έχει γίνει πάρα πολύ  δύσκολη να αντιμετωπίσουν τα μικρά και μεσαία στρώματα, αυτοί που διεκδικούν την διοίκηση του κάθε Δήμου/Περιφέρειας θα πρέπει να αναπτύσσουν ευθύνη για το φορτίο που καλούνται να σηκώσουν αλλά και το μέλλον που θα δημιουργήσουν.

Οι εκλογικές υποψηφιότητες στους Δήμους και τις Περιφέρειες επ ουδενί δεν πρέπει αποτελούν εφαλτήριο, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα για πολλούς, για την επίτευξη περαιτέρω προσωπικών φιλοδοξιών.

Πρέπει να αποτελούν συμμετοχή προσφοράς και ευθύνης.

Για αυτό σας καλώ όλους και όλες, σε αυτές τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, να στηρίξουμε Πρόσωπα που εγγυώνται  την διασφάλιση της πολιτικής μας αξιοπρέπειας, που θα ανταποδώσουν την ψήφο μας με έργο, συνέπεια, εντιμότητα, ήθος.

Η ψήφος μας έχει ευθύνη και δεν είναι μπάλα στα πόδια κανενός που θέλει να παίξει επιθετικά ή φιλικά προς ίδιον συμφέρον.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΛΕΤΑ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ/ΔΙΑΝΟΗΤΡΙΑ

Email: bletas.p1@gmail.com

Facebook/Twitter: Panagiota Bletas

Books and Style

Books and Style