ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΛΕΤΑ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ / ΔΙΑΝΟΗΤΡΙΑ

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΣΕΒ, ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ανεργία, στις χαμηλές αμοιβές και στα εξοντωτικά ωράρια, ενώ παράλληλα τα εισοδήματα βρίσκονται στα όρια της φτώχειας.

Πιο αναλυτικά, στις εργάσιμες ηλικίες των 15-64 ετών, σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ όπου εργάζονται σε ποσοστό 66,4%, στην Ελλάδα μόνο οι μισοί περίπου εργάζονται, δηλαδή το 53% κατά το έτος 2017.

Όταν οι εργαζόμενοι μένουν άνεργοι, χάνουν το 32% του εισοδήματός τους, όταν ο μέσος όρος ΟΟΣΑ είναι 6,5%.

64,4% των εργαζομένων είναι καταπονημένοι ενώ το 11,2% δουλεύει πάνω από 60 ώρες εβδομαδιαίως, με μόνη την Τουρκία να είναι σε χειρότερη κατάσταση (76,2% καταπονημένοι με το 23,3% πάνω από 60 ώρες εβδομαδιαίως).

16,1% των εργαζομένων αμείβονται με κάτω του 50% του διαμέσου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, με μέσο όρο ΟΟΣΑ 10,6%, όταν το εισοδηματικό όριο όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάμεσου εισοδήματος.

Αυτά αποτελούν τα αποτελέσματα των πρακτικών που εφαρμόσθηκαν στην αγορά εργασίας, μέσα από τα μνημόνια.

Το 64,4% των εργαζομένων είναι καταπονημένοι ενώ το 11,2% δουλεύει πάνω από 60 ώρες εβδομαδιαίως

Σύμφωνα τώρα με στοιχεία της Eurostat, Eurofound, Ο.Ο.Σ.Α. και Europa, που αφορούν τους εθνικούς κατώτατους μισθούς, οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη μέλη της Ε.Ε. κυμαίνονται από 235,62 έως 1.998,59 ευρώ τον μήνα!

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει στοιχεία σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, κατά το έτος 2017, όχι μόνο για χώρες της Ευρώπης αλλά και γενικότερα (Taxheaven Newsroom).

Στον πίνακα δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός για την Δανία, Ιταλία, Κύπρο, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία. Στην Κύπρο, ο ελάχιστος μισθός καθορίζεται από την κυβέρνηση για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Στη Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, οι ελάχιστοι μισθοί ορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις για μια σειρά από συγκεκριμένους τομείς.

Το συγκλονιστικό συμπέρασμα μετά τη μελέτη αυτού του πίνακα, είναι οι τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών της υποτιθέμενης ενιαίας Ευρώπης. Είναι οι τεράστιες ανισότητες που προκαλούν τη σηψαιμία στο σώμα της Ενωμένης Ευρώπης.

Οι κατώτατοι μισθοί σε πολλές χώρες της ΕΕ – μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – είναι πολύ χαμηλότεροι από το αποδεκτό όριο, με αποτέλεσμα πολλοί ευρωπαίοι εργαζόμενοι να μην μπορούν να επιβιώσουν.

Οι τεράστιες ανισότητες προκαλούν σηψαιμία στο σώμα της Ενωμένης Ευρώπης

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στο 48% του εθνικού ενδιάμεσου μισθού, όταν ο ΟΟΣΑ θέτει ως κανόνα ότι ο κατώτατος μισθός δεν πρέπει να ολισθαίνει κάτω από τα 2/3 του εθνικού ενδιάμεσου μισθού.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την διαφοροποίηση του κατώτατου μισθού στις διάφορες χώρες εντός και εκτός ΕΕ, από το 2008 έως το 2017 (Taxheaven Newsroom).

Παρατηρούμε ότι ενώ σε όλες τις χώρες, ακόμη και σε αυτές με τον πολύ χαμηλό κατώτατο μισθό, ανεβαίνει ποσοστιαία ο κατώτατος μισθός κατά το διάστημα της κρίσης 2008-2017, στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 14%.

Και αυτό αποτέλεσμα των υποτιθέμενων δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων…

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων-ETUC, μετά από αυτά τα αποτελέσματα, που καταδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους η Ευρώπη κινδυνεύει να διαλυθεί, επισημαίνει την ανάγκη για αύξηση των κατώτατων μισθών έτσι ώστε να καταστούν βιώσιμοι.

Και αυτό πρέπει να αποτελεί νούμερο ΕΝΑ στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να καθορίσει άμεσα μια προθεσμία, όπου οι κατώτατοι μισθοί θα φτάσουν κλιμακωτά το 70% του μεσαίου μισθού.

Αμέσως επόμενο στόχο θα πρέπει να ορίσει την σταδιακή ισορρόπηση μεταξύ των κατώτατων μισθών, ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ και ειδικά για χώρες όπου οι κατώτατοι μισθοί προσεγγίζουν τα 2/3 του εθνικού μεσαίου μισθού αλλά δεν είναι βιώσιμοι, όπως στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Η Ευρώπη κινδυνεύει να διαλυθεί

Οι εξωφρενικές εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κάνουν να απορείς γιατί συντέθηκε εξαρχής αυτή η Ένωση και στην πορεία κατέληξε και σε νομισματική Ένωση, εφόσον δεν μπορούσε να αντιστοιχίσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, που συνίστανται στα αξιοπρεπή ισοδύναμα εισοδήματα.

Τεχνοκρατικές δικαιολογίες δεν υπάρχουν που να δίνουν σαφείς απαντήσεις.

Υπάρχει μόνο τεχνοκρατική επεξήγηση, που προσανατολίζει σε νομισματικό καρτέλ, που τι κι αν δεν έχουν να φάνε κάποιοι εκ της οικογένειας˙ αρκεί να συμμετέχουν στις αποφάσεις που ορίζουν τα συμφέροντα των λίγων, καθώς επίσης και να ελέγχονται οι πολλοί (μη έχοντες) μέσω του δανεισμού που προκύπτει ως απαιτητή ανάγκη.

Ενώσεις που δεν είναι πραγματικές ενώσεις, μία και μόνη προοπτική έχουν. Την αποσύνθεσή τους…

Παναγιώτα Μπλέτα-Συγγραφέας/Διανοήτρια
Email: bletas.p1@gmail.com
Facebook/Twitter: Panagiota Bletas

Books and Style

Books and Style