ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΙΚΗ ΝΑΣΣΗ

Είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με την Ιστορία του τόπου μας ότι οι Οθωμανοί κατέγραφαν επιμελώς στα φορολογικά τους κατάστιχα τα χωριά, τους οικισμούς και τις πόλεις, τον πληθυσμό τους και κάθε ελληνική οικογένεια με τα ονόματα των αρρένων μελών της. Κατέγραφαν επίσης τους νόμους-φιρμάνια και τους θρησκευτικούς κανόνες και ό τι σημαντικό αφορούσε τη διαβίωση όλων των υπηκόων τους και την καθημερινότητά τους.

Το ελληνικό κράτος για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν γνωρίζω, δεν αιτήθηκε από το τουρκικό τη χορήγηση αυτών των στοιχείων, ώστε να καταχωρισθούν στο Γενικό Αρχείο του κράτους και να προωθηθούν στα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, στις Περιφέρειες και τους Δήμους. Εάν το είχε πράξει, θα βρισκόταν ήδη στην κατοχή του, αφού οι γείτονες δεν αρνούνται τη χορήγηση αυτών των στοιχείων και τη χορηγούν σε ερευνητές, ακόμη και σε ιδιώτες. Σε ελάχιστες Περιφέρειες, εξ όσων γνωρίζω, όπως η Κρήτη, κάποιοι Περιφερειάρχες ή δήμαρχοι, υποθέτω, με δική τους πρωτοβουλία, προφανώς, αιτήθηκαν το αρχείο που αφορούσε την περιοχή τους και το έλαβαν και τους συγχαίρω γι’ αυτό.

Δυστυχώς η αναζήτηση των στοιχείων έχει αφεθεί στην καλή θέληση, την αγάπη για τον τόπο τους και το πάθος για την Ιστορία ιδιωτών και μελετητών της Ιστορίας του τόπου μας, οι οποίοι με δικά τους έξοδα μεταβαίνουν στην Τουρκία, αιτούνται και λαμβάνουν φωτοαντίγραφα από αυτό το αρχείο για τις περιοχές της επιλογής τους.
Εύλογο το ερώτημα για ποιο λόγο τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού της χώρας μας δεν αναζήτησαν το Αρχείο αυτό του ιστορικού μας παρελθόντος, ώστε και τα βιβλία της Ιστορίας μας να έχουν εμπλουτισθεί με νέα στοιχεία και κάθε μελετητής αλλά και ο απλός πολίτης να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό στην Περιφέρεια ή τον Δήμο του τόπου του.

Οι δε μαθητές μας θα είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν την Ιστορία του τόπου μας με τον σωστό τρόπο, χωρίς ελλείψεις, λανθασμένες ή αυθαίρετες ερμηνείες και χωρίς κενά, τα οποία καλούνται αργότερα ως μελετητές να καλύψουν με δικά τους έξοδα και προσωπική προσπάθεια.

Θα είχαμε δε όλοι μας τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε την αδιάλειπτη συνέχεια του ελληνικού πληθυσμού στα χωριά από την πρώτη στιγμή της κυριαρχίας των Τούρκων, τους οικισμούς και τις πόλεις μας, τις τότε ονομασίες τους, τον πληθυσμό τους, τη διαβίωση των κατοίκων τους, τις καταβολές και τις ρίζες όλων μας στο πέρασμα των αιώνων, στοιχεία τα οποία αποσπασματικά δημοσιεύονται κατά καιρούς από μελετητές που τα έχουν στην κατοχή τους.

Επιτέλους, επιβάλλεται να γίνει τώρα η αρχή από τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε τα ιστορικά αρχεία που αφορούν την χώρα μας να περιέλθουν σε αντίγραφα και στο Γενικό Αρχείο του κράτους μας.

Επιτρέψαμε την προπαγάνδα των Σκοπιανών επί πολλά έτη σε βάρος της Μακεδονίας και της Ιστορίας μας, χωρίς καμία σοβαρή αντίδραση από το ελληνικό κράτος και τους εκάστοτε κυβερνώντες, ας μην επιτρέψουμε σημαντικά αρχεία που αφορούν το ιστορικό παρελθόν μας να βρίσκονται στην κατοχή μόνον των Τούρκων, οι οποίοι ωστόσο-οφείλουμε να ομολογήσουμε- τα διεφύλαξαν με τον δέοντα σεβασμό επί πολλούς αιώνες, σε αντίθεση με εμάς οι οποίοι δεν σταθήκαμε ικανοί ούτε τα αρχεία ενός αιώνα να διαφυλάξουμε.
Θα ενδιέφερε όλους μας η απάντηση των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού της χώρας μας…

Books and Style

Books and Style