ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΕΛΙΟ Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η Πρακτική Καμπαλά, όπως έχω αναφέρει και στο προηγούμενο θέμα, μας δίνει μια αλληγορική και μυστικιστική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, μελετώντας κάθε φράση, λέξη και κάθε γράμμα. Μας διδάσκει τη σχέση μεταξύ των γραμμάτων και των αριθμών και τον τρόπο της αλληλοσχέτισής τους. Μας δίνει τις αρχές της Γκεμάτρια, του Νοτάρικον και της Τεμουρά. Τον σχηματισμό και τις χρήσεις των θείων κι αγγελικών ονομάτων σαν φυλακτών. Επίσης τον σχηματισμό των Μαγικών Τετραγώνων, όπως κι ένα πλήθος διδασκαλιών που αποτελούν τη βάση της Μαγείας.

Εξ’ αρχής ανέφερα πως μια μελέτη της Πεντατεύχου θα μας αποκαλύψει ότι κάθε λέξη και γράμμα είναι θεόπνευστα και δεν πρέπει να αγνοηθεί ούτε και να απορριφθεί ούτε ένα γιώτα. Οι Ραβίνοι μετρούσαν κάθε λέξη και κάθε γράμμα κι επειδή οι αριθμοί τους αντιπροσωπεύονταν από τα γράμματα του αλφαβήτου, υπολόγιζαν τον αριθμό των Θείων ονομάτων και τίτλων καθώς και των φράσεων με τις οποίες καταγράφηκαν οι Θείες εντολές…

Πριν όμως προχωρήσω, παραθέτω το εβραϊκό αλφάβητο με αντίστοιχα λατινικά για τη σωστή προφορά και τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα:

1. Άλεφ (A)… 2. Μπετ (B)… 3. Γκίμελ (G)… 4. Ντάλετ (D)… 5. Χε (H)… 6. Βαβ (V)…

7. Τζαίν (Z)… 8. Τσέτ (Ch)… 9. Τετ (Th)… 10. Γιοντ ( I ή Y ή J)… 20. Καφ (K)…

30. Λάμεντ (L)… 40. Μεμ (M)… 50. Νουν (N)… 60. Σάμες (S)… 70. Αγίν (O)…

80. Πε (P)… 90. Τσαντί (Tz)… 100. Κοφ (Q)… 200. Ρες (R)… 300. Σίν (Sh)…

400. Ταβ (T)….

Υπάρχουν και κάποια τελικά γράμματα όπως το τελικό Κ = 500, το Μ = 600, το Ν = 700, το P = 800 και το T = 900. Επίσης το Θείο όνομα ΓΙΑΧ (JH) αντιστοιχεί στον αριθμό 15 κι όταν χρησιμοποιείται ο αριθμός 15, πάντα παριστάνεται με το 9 συν το 6 δηλαδή: Th + V (THV) δηλαδή Τετ και Βαβ.

Ο Καβαλιστής θα πρέπει να γνωρίζει το εβραϊκό αλφάβητο, την προφορά και την αριθμητική του αξία για να μπορεί όταν χρησιμοποιεί την Τοράχ, να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει μέσα από τα νοήματα την ορθή συμπεριφορά στη ζωή και να βρίσκει το βαθύτερο νόημα και τους μυστικούς χαρακτήρες μέσα από υπολογισμούς και αντιστροφές ή και αντικαταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες της Γκεμάτρια, του Νοταρικού και της Τεμουρά. Εδώ μπορώ να ισχυριστώ ότι η λέξη Γκεμάτρια είναι από τα Ελληνικά, η δεύτερη Νοταρικό είναι από τα Λατινικά και η τρίτη, Τεμουρά, από τα εβραϊκά που σημαίνει «μετάθεση».

Επειδή σήμερα η Καμπαλά έχει παρεξηγηθεί -ιδιαίτερα από τους φανατικούς Χριστιανούς- θα πρέπει να αναφέρω ότι ο Χριστιανός Πατέρας Ωριγένης (253 π.Χ.) στις «Ομιλίες», έγραψε ότι όλες οι ιστορίες στην Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του κόσμου σε 6 ημέρες από τον Θεό όπως κι άλλα πολλά, πρέπει να θεωρούνται αλληγορίες κάτω από τις οποίες κρύβονται κάποια απόκρυφα νοήματα και διδασκαλίες. Επίσης, ο Ωριγένης απέδιδε ένα τριπλό νόημα: Το σωματικό, δηλαδή το σώμα της γραφής, το ψυχικό, δηλαδή τη γραφή της ψυχής και το πνεύμα, δηλαδή το πνευματικό της γραφής.

Αναφέρω ακόμα ότι Ιουδαίοι πατέρες αλλά και Χριστιανοί πατέρες έχουν κάνει παρόμοιες διακηρύξεις για την Καμπαλά ως το κυριολεκτικό και το μυστικό νόημα της Γραφής. Οι τελευταίοι διάσημοι καμπαλιστές, η δρ. Άννα Κίνκσφορτ, ο Έντουαρντ Μαίτλαντ και η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ επέμεναν κι επιμένουν στις απόκρυφες έννοιες που υπάρχουν κάτω από το όποιο συνηθισμένο νόημα των αρχαίων ιερών εβραϊκών κειμένων και πολλοί άλλοι Καμπαλιστές ανακάλυψαν βαθιά νοήματα σε κάθε Εβραϊκό γράμμα.

Η Γκεμάτρια είναι μια μέθοδος ερμηνείας, σύμφωνα με την οποία κάθε λέξη έχει μια αριθμητική αξία και ότι έχει σχέση με άλλες λέξεις, που έχουν την ίδια αριθμητική αξία. Οπότε ορισμένοι αριθμοί αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ιδέες. Παράδειγμα ο Μεσίας που προφερόταν ως MShjLh, έχει τον αριθμό 358 όπως και η φράση IBA ShjLH που σημαίνει «εωσού έλθει ο Σηλώ κι έτσι αυτό στη Γένεση» (ΜΘ΄ 10) και αυτό πιστεύεται ότι είναι μια προφητεία για τον Μεσσία. Επίσης ο Νασάς NChSh, ο όφις του Μωυσή, έχει τον αριθμό 358… Το γράμμα Sh που έχει αριθμό 300 κι έγινε έμβλημα της Θεότητας, αντιστοιχούσε στο Ρουάχ Ελοχίμ RUCh ALHIM, δηλαδή στο Πνεύμα του Ζώντος Θεού.

Το Νοταρικό ή η Σύντμηση, είναι δύο μορφών. Στην πρώτη μορφή η λέξη σχηματίζεται από τα αρχικά και τελικά γράμματα, μιας ή περισσοτέρων λέξεων, και η δεύτερη μορφή τα γράμματα ενός ονόματος, εντοπίζονται στην αρχή ή στο τέλος μιας φράσης. Παράδειγμα στο Δευτερονόμιο (Λ΄ 12) ο Μωυσής ρωτάει: Τις θέλει αναβεί δι’ ημάς εις τον ουρανόν;». Τα αρχικά γράμματα των εβραϊκών λέξεων MI IOLH LNV HshMILH, σχηματίζουν τη λέξη Μυλάχ που σημαίνει περιτομή και τα τελικά γράμματα σχηματίζουν την λέξη IHVH, δηλαδή το όνομα Ιεαχωβά. Έτσι υποτίθεται πως η περιτομή είναι ένα χαρακτηριστικό του δρόμου προς τον Θεό στους Ουρανούς… Η λέξη Αμήν, ΑΜΝ είναι από τα αρχικά της φράσης Αντονάϊ Μελέκ Νάμεν ADONAI MELEKH NAMEN που σημαίνει: Ο Κύριος και πιστός Βασιλιάς… Η περίφημη Ραβινική λέξη δύναμης Αγκλά-AGLA σχηματίζεται από τα αρχικά των λέξεων ATEX GIBUR LEOLAM ADONAI που σημαίνει «Ο Κύριος που είναι πάντα Ισχυρός»…

Η Τεμουρά είναι μια πιο πολύπλοκη διαδικασία κι έχει δημιουργήσει μια αμέτρητη ποικιλία από περίεργες μεθόδους προφητείας. Τα γράμματα μιας λέξης μετατίθενται σύμφωνα με ορισμένους κανόνες και με αρκετούς περιορισμούς, ή και γράμματα μιας λέξης αντικαθίστανται από άλλα γράμματα, σύμφωνα με κάποιο σχήμα που συχνά παρουσιάζεται σε ένα διάγραμμα. Μια μορφή είναι να γράψουμε το μισό αλφάβητο σε μια σειρά και το άλλο μισό από πάνω σε μια άλλη σειρά αλλά αντίστροφα. Παράδειγμα, το Α αντικαθιστάται από το Τα, το Β από το Sh κ.λπ. Παράδειγμα κατ’ αυτό τον τρόπο η λέξη Σησάχ-SHESHAK στον Ιερεμία (Κ Ε΄ 26), φτάνει να σημαίνει Βαβέλ-BABEL. Αυτή η μετάθεση είναι γνωστή ως Ατμπάς-ATBsh και πάνω σ’ αυτή την αρχή βρίσκουμε είκοσι μία άλλες πιθανές μορφές και τα ονόματα με τη σειρά είναι Αλμπάτ, Αμπγτ, Αγκνάτ, κ.λπ.. Η σειρά αυτή ονομάζεται Συνδυασμοί της Τσιρούφ. Άλλες μορφές είναι η ορθή ή ορθολογιστική ή η αντίστροφη και η ακανόνιστη που προκύπτουν από ένα τετράγωνο σχήμα 22 επί 22 μικρότερων τετραγώνων, δηλαδή 484 υποτετραγώνων, βάζοντας ένα γράμμα σε κάθε τετράγωνο πάνω και κάτω, και έπειτα διαβάζουμε διαγώνια ή σταυρωτά. Από αυτόν το τύπο έχει πάρει το όνομα και η «Καμπαλά των Εννιά Αιθουσών», των Τεκτόνων του Μαρκ. Επίσης υπάρχει και μια ακόμα ανάπτυξη των αριθμητικών τεχνών, μέσα από την ανάπτυξη της συγκοπής. Παράδειγμα: Ο Ιεχωβά IHVH με αριθμό 26 θεωρείται το Τετραγράμματο αν θεωρηθεί 2+6 = 8 κ.λπ.. Δεν θα συνεχίσω με όλα αυτά τα οποία μάλλον είναι δύσκολο να κατανοηθούν και θα προχωρήσω επεξηγώντας το Καμπαλιστικό δένδρο, ή Δέντρο της ζωής ή το Δέντρο των Σεφιρώθ:

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΩΝ ΣΕΦΙΡΩΘ

1. ΚΕΤΕΡ (KTR) Στέμμα: Είναι η Άπειρη ύπαρξη που δεν μοιάζει με τίποτα για να την κατανοήσουμε. Είναι η αρνητική ύπαρξη. Ο Αρχαίος των Ημερών, όπου εμπεριέχεται το Άϊν: = Μη ενεργός, Άϊν Σοφ = Ο Θεός δίχως όρια, Αδιαφοροποίητος και Απεριόριστος…ωΆϊν Σοφ Αούρ = Το Απεριόριστο Φως…(και είπεν ο Θεός Γεννηθήτω το Φως και εγένετο Φως)… Είναι λοιπόν: Η παθητική αρχή που μπαίνει σε δραστηριότητα και ο Συνειδητός Θεός αφυπνίστηκε, δημιουργεί και προβάλλει με όλη του την ενέργεια τις εκπορεύσεις Του. Έτσι ακολουθούν δύο εκπορεύσεις Του, σχηματίζοντας την πρώτη Φωτεινή Τριάδα, Χοκμάχ και Μπινάχ.

2. ΧΟΚΜΑΧ (ChKMH) Σοφία : Είναι η δεύτερη Σεφίρα, της Σοφίας. Ο βασιλιάς με το Θείο όνομα Γιάχ (IH).

3. ΜΠΙΝΑΧ (BINH) Κατανόηση: Είναι η Τρίτη Σεφίρα, η κατανόηση. Η βασίλισσα με το Θείο όνομα Ιεχωβά (IHVH). Με τις τρεις αυτές Σεφίρες φανερώνεται η Ουράνια Τριάδα.

4. ΧΕΖΕΔ (ChSD) Ελεος: Ακολουθεί η Σεφίρα Χέζεδ που ονομάζεται και Γκεντουλάχ (GDULH). Το έλεος του Θεού με το Θείο όνομα Ελ (AL).

5. ΓΚΕΜΟΥΡΑΧ (GBURH) Αυστηρότητα: Αντίστοιχη συμμετρικά αντίθετη από την προηγούμενη που ονομάζεται και Πατσάντ. Είναι η Αυστηρότητα. Ο φόβος Θεού με το Θείο όνομα Ελοάχ (ALH).

6. ΤΙΦΕΡΕΘ (TPART) Κάλλος: Ακολουθεί και συμπληρώνει το δεύτερο τρίγωνο, με την έκτη Σεφίρα Τιφερέθ που αντιπροσωπεύει τον Ήλιο, το Κάλλος με το Θείο όνομα Ελοχίμ (ALHIM).

7. ΝΕΤΣΑΧ (NTzCH) Σταθερότητα: Η έβδομη Σεφίρα, η Σταθερότητα ή η Νίκη με το Θείο όνομα Ιεχωβά Σαβαώθ.

8. ΧΟΔ (HUD) Λάμψη: Ακολουθεί η όγδοη Σεφίρα, η Λάμψη με το Θείο όνομα Ελοχίμ Σαβαώθ.

9. ΓΕΣΟΔ (ISUD) Θεμέλιο: Η Ένατη Σεφίρα που ολοκληρώνει τη δεύτερη Τριάδα εκπορεύσεων με το θείο όνομα Ελ Τσάϊ.

10. ΜΑΛΚΟΥΤ (MLKUT) Βασίλειο: Η δέκατη και τελευταία Σεφίρα που αντανακλάται από τις πιο πάνω και είναι το Βασίλειο που αποκαλείται Σεκινάχ, το γήινο δημιουργημένο επίπεδο, ή το υλικό πεδίο. Ονομάζεται και Τσεντέχ ή Δικαιοσύνη.

Τέλος αναφέρω πως ολόκληρη η δεκάδα, αποτελεί τον «ΑΔΑΜ ΚΑΔΜΟ», τον Αρχέτυπο Άνθρωπο. Αν ενώσουμε με τρεις νοητές κάθετες γραμμές τις Σεφίρες, τότε δημιουργούμε τρεις συμβολικές στήλες ως μια αρχή ενοποίησης αρσενικού και θηλυκού, οι ακραίες δεξιά κι αριστερά και στη μέση η Ισορροπία, που συμβολίζουν τα τρία τμήματα της ανθρώπινης φύσης. Την Νοητική φύση, την Ηθική Φύση και την Αισθητική φύση. Επίσης, η μία στήλη είναι η στήλη του Ελέους, ή απέναντι είναι η στήλη της Αυστηρότητας και η μεσαία της Πραότητας. Οι στήλες συνδέονται και με τα τρία Μητρικά γράμματα: Α. Άλεφ, Μ. Μεμ και Σ. Sh. Οι τρεις αυτές στήλες υπάρχουν συμβολικά και στο κέντρο του τεκτονικού ναού του πρώτου βαθμού του μαθητού. Ένας Ιωνικού ρυθμού, ένας Δωρικού ρυθμού κι ένας Κορινθιακού ρυθμού και συμβολίζουν τη Σοφία, την Ισχύ και το Κάλλος… Στο Καμπαλιστικό Δέντρο υπάρχει και η Λάμψη της αστραπής. 22 Δρόμιυ που ξεκινούν από το Κετέρ και σε σχήμα αστραπής περνούν από κάθε Σεφίρα καταλήγοντας κάθετα στο Μαλκούτ, όπου μαζί με τις 10 Σεφίρες αποτελούν τους 32 Δρόμους, μέσω των οποίων κατέρχεται διαδοχικά ως τον άνθρωπο για να του δώσει τη δυνατότητα να ανέβει ως την Πηγή της Σοφίας, περνώντας μέσα από αυτές τις 32 ατραπούς…

Επίσης, οριζόντια και πάλι με νοητές γραμμές, χωρίζεται το δέντρο σε τέσσερα πεδία. Στα Πνευματικά Όντα των τεσσάρων Πεδίων:

Στο Πρώτο υψηλότερο και αγνότερο Πεδίο, το πεδίο Ατζιλούθ, όπου διαμένουν μόνο οι Πρωταρχικές Δέκα Σεφιρώθ, του Αρχέτυπου Δημιουργού που είναι τέλειες και αμετάβλητες.

Στο Δεύτερο Πεδίο της Μπριάχ, διαμένουν οι Αρχάγγελοι με επικεφαλής τον Μετατρόν, που σχετίζεται με την Κετέρ σε μεγαλείο. Ο Μετατρόν είναι το ένδυμα του Ελ Σαντάι, της ορατής εκδήλωσης του Θεού… Μετατρόν σημαίνει Μεγάλος Διδάσκαλος και ως Ελληνική λέξη, σημαίνει «μετά τον θρόνο», δηλαδή αμέσως μετά τον θρόνο του Θεού… Επίσης αναφέρω ότι ο Μετατρόν εξουσιάζει όλους τους υπόλοιπους Αρχαγγέλους που είναι οι Ραζιήλ, Τζαφκιήλ, Τσανκιήλ, Καμαήλ, Μιχαήλ, Ανιήλ, Ραφαήλ, Γαβριήλ και Σάνταλφον.

Στο τρίτο Πεδίο της Γιετζιράχ, υπάρχουν οι δέκα στρατιές Αγγελικών Όντων, μια στρατιά για κάθε Σεφίρα. Είναι δε νοήμονες ασώματες υπάρξεις, περιβεβλημένες με ένδυμα φωτός και τους έχει δοθεί η εξουσία πάνω στα ουράνια σώματα, στους πλαν, στις στοιχειακές δυνάμεις, στις εποχές, στις χρονικές περιόδους, και είναι οι υπερασπιστές των μεγάλων Αρχαγγέλων. Αυτές οι στρατιές είναι; Χαϊώθ χα Κοντές, Ωφαλείμ, Αραλείμ, Χασμαλείμ, Σεραφείμ, Μαλαχείμ, Ελοχείμ, Μπενί Ελοχείμ, Χερουβείμ και Ισμείμ, που είναι οι μακάριες ψυχές των ανδρών και γυναικών.

Το τέταρτο Πεδίο της Ασσιάχ είναι γεμάτο από τα κατώτερα όντα, τους Κακούς Δαίμονες, τα ΚΛΙΦΩΘ δηλαδή τα κελύφη, και μετονομαζόμενα υλικά αντικείμενα. Σ’ αυτό το Πεδίο, σ’ αυτό τον κόσμο ανήκουν οι άνθρωποι, τα Εγώ, ή οι Ψυχές, εγκλωβισμένες, φυλακισμένες σε γήινα ανθρώπινα σώματα… Κι αυτό το Πεδίο, έχει τις δέκα βαθμίδες του, κι όσο απομακρύνονται από τις ανώτερες δυνάμεις και μορφές, τόσο πιο σκοτεινές και ακάθαρτες γίνονται. Οι βαθμίδες έχουν ως εξής: Πρώτη η Τόχου, η Άμορφη. Δεύτερη η Βόχου, το Κενό και Τρίτη η Τσεσέκ, το Σκοτάδι του τωρινού μας Σύμπαντος. Απ’ αυτές τις τρεις βαθμίδες αναπτύχθηκε και υφίσταται ο κόσμος μας…

Ακολουθούν οι εφτά κολάσεις που οι κάτοικοί τους είναι κακοποιά όντα που αντιπροσωπεύουν όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Κυβερνήτες τους είναι ο Σαμαήλ ή Σαταν ο άγγελος του θανάτου, και η Λίλιθ, η γυναίκα των οργίων. Αυτό το ζευγάρι δαιμόνων ονομάζεται «Το Θηρίον» (Ζοχαρ ΙΙ 255). Εδώ θα πρέπει να πούμε πως κι Σαμαήλ έχει απόκρυφο όνομα, που είναι η αντιστροφή του IHVH, επειδή αυτός ο Δαίμονας θεωρείται ο «Θεός ανεστραμμένος»… (DEMON EST DEUS INVERSUS).

Ωστόσο είναι αναγκαίο να εξηγήσω ότι: α) Το όλο Σύμπαν συμπληρώθηκε με τη δημιουργία του Ανθρώπου που ονομάζεται Μικρόκοσμος, ένα αντίγραφο του Αρχέτυπου Ανθρώπου και β) Παρόλο που με το υλικό του σώμα κατοικεί στο Πεδίο της Ασσιάχ, έχει αρχές, ικανότητες και μορφές που μπορούν να συγκριθούν με όλες της Σεφιρώθ και με όλα τα πεδία.

Στο επόμενο θέμα με στόχο την Καμπαλά, θα ολοκληρώσω και θα μελετήσουμε τι ακριβώς μας διδάσκεται από την Καμπαλά για τον Άνθρωπο, την ανθρώπινη Ψυχή ή το Εγώ!

Σημειώσεις:
*Εφιστώ την προσοχή όλων στην επικινδυνότητα πειραματισμών σε όσα αναφέρω. Τα παραπάνω καθώς και τα άρθρα που θα ακολουθήσουν, παρουσιάζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
* Τα θέματα που παρουσιάζω, είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας μελέτης μου μέσα από πολλά επιστημονικά και μεταφυσικά συγγράμματα και πειραματισμών μου, που συστήνω βέβαια στους αναγνώστες μόνο μελέτη.

*Πρώτη δημοσίευση στο Books and Style: 19/3/2018.

Books and Style

Books and Style