ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η Αγγελική Αρβανιτοπούλου έχει μεταπτυχιακό στην Κλινική Ψυχολογία (MA, University of Indianapolis) και Honour Code Certificate στο Harvard edx, πάνω στην Προσωπική Ανάπτυξη.

Έχει βραβευτεί από την UNESCO για τη συνεισφορά της στην Επιστήμη και στον Άνθρωπο, και διεξήγαγε σεμινάρια σε πολιτιστικά δρώμενα του ομίλου, καθώς και στις Δομές Φτώχειας.

Έχει συνεργαστεί με τον διεθνή επιχειρηματικό φορέα Money Show, στα πλαίσια του οποίου διεξήγαγε σεμινάρια πάνω στην αυτοβελτίωση και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Αρθρογραφεί σε εφημερίδες, επιστημονικά περιοδικά και σε λογοτεχνικά ιστολόγια.

Εργάζεται ιδιωτικά ως σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο.

Ασχολείται κυρίως με την προσωπική ανάπτυξη, τη συναισθηματική κρίση και τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.

Books and Style

Books and Style